Databeskyttelse

SALESHUNTER's privatlivspolitik
Her kan du læse, hvordan vi i SALESHUNTER håndterer personoplysninger. 


Dataansvarlig 


SALESHUNTER er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivningen. 


Vi har en udpeget databeskyttelsesrådgiver. Denne kan kontaktes på cr@saleshunter.dk
Vi behandler følgende persondata og i forbindelse med løsning af vores opgaver behandler vi almindelige personoplysninger: 


 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktinformation herunder e-mail og telefonnummer
 • CV (udarbejdet af dig selv)
 • Resultater i forbindelse med tests.
 • Herudover personlige noter fra en evt. jobsamtale.
 • De registrerede oplysninger vil kun blive benyttet til internt brug i forbindelse med din træning.
 • Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i 6 måneder. 


Dine rettigheder 

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig  
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. 
 •  Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.  


Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Dette jf. de sikkerhedskrav, som fremgår af "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)" med de til enhver tid gældende ændringer og/eller tilføjelser. 


Klageinstans
Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk. 


Tak for din tillid til os hos SALESHUNTER.